HOTLINE +420 210 219 977 Vzdálená podpora
Drobečková navigace

Úvod > Servis ALL INCLUSIVE

IT servis "All inclusive"

Zajistíme všechno kolem výpočetní techniky – správu i outsourcing IT, návrh a servis datových telefonních systémů a další. Se zákazníky budujeme dlouhodobý vztah. Známe prostředí v jejich firmě a díky tomu můžeme celý systém nastavit tak, aby hladce fungoval (problémům předcházíme).

Při dlouhodobé spolupráci nabízíme servis All inclusive, kdy platíte měsíční paušál, v němž máte zajištěnu:

  • Pravidelnou údržbu (včetně servisní návštěvy na místě v dohodnutém rozsahu)
  • Garanci servisního zásahu (v případě problémů, přičemž počet zásahů není omezen)

Servis All inclusive je výhodný pro obě strany – Vy máte jistotu, že nezaplatíte nic navíc a v našem zájmu je udržovat IT v co nejlepším stavu, aby k neplánovaným servisním zásahům nedocházelo. Naším cílem je především Vaše spokojenost, čehož nedocílíme žádnými složitými závazky, ale kvalitní prací. Neradi zákazníky zbytečně svazujeme, nemáme nevýhodné výpovědní lhůty a podobně.

Dlouhodobý vztah = výhodný vztah

Pokud jde o servis počítačů, je toto tvrzení stoprocentně pravdivé. Při dlouhodobé spolupráci známe potřeby a možnosti zákazníka a díky tomu mu můžeme nabídnout nejvýhodnější řešení.

Proč to nechat na nás?

Vlastní zaměstnanci = personální náklady, školení, dovolené a zpravidla i menší zkušenosti nevýhodné

Externí „ajťáci“ = méně starostí, více různých služeb a jejich lepší dostupnost, vysoká odborná úroveň (IT specialisté mají větší záběr – pracují na rozmanitých projektech) je to výhodné

Poskytované služby

  • Komplexní správa IT – dodání, instalace a konfigurace softwaru a hardwaru, servis, zálohování dat, správa licencí atd.
  • Outsourcing IT – pronájem softwaru a hardwaru, následný servis (možnost operativního leasingu IT)
  • Realizace, správa a servis počítačových sítí
  • VoIP telefonní systémy – návrh, správa a servis telefonů i ústředny
  • Prodej a servis počítačové techniky

Jak pracujeme

Celou IT infrastrukturu budujeme a pravidelně spravujeme a tím případným problémům předcházíme.
A pokud už k nim dojde, garantujeme rychlé řešení (např. převedení služby nebo funkce jinam, zapůjčení náhradního vybavení).

Jednorázový servis také zajišťujeme. Nutně však strávíme nějaký čas průzkumem situace, což něco stojí.
Někdy je navíc těžké najít optimální řešení, pokud věci nejsou dobře nastavené. Záplatování není výhodné pro nikoho a raději se proto o IT staráme pravidelně.

Důvěrné informace

Abychom mohli IT efektivně spravovat a rozvíjet, musíme toho o Vaší firmě hodně vědět – o jejím fungování, ale třeba i plánech a strategii. Často máme přístup k velmi citlivým datům a to, že nám klienti důvěřují, je pro nás velmi zavazující.

Příklad z praxe

Klient - firma o 30 uživatelích, paušál All inclusive
V rámci paušálu jsou:

  • 2 servisní návštěvy měsíčně, celkem 12 hodin (technik se na místě zabývá kontrolou a údržbou IT,řeší požadavky uživatelů).
  • pomoc v případě problému (garantujeme servisní zásah následující pracovní den, v praxi se ale ve většině případů požadavky řeší okamžitě – například dálkovou správou).

Technické řešení:
Vše je nastaveno tak, aby byly počítače zaměnitelné, takže pokud dojde k problému, uživatel si jednoduše sedne k jinému stroji. Pokud je potřeba zásah na serveru, mohou být nejdůležitější funkce systému převedeny na záložní server zákazníka, popř. zajistíme další náhradní server nebo jiné hardwarové vybavení. Data se pravidelně zálohují na síťovém diskovém úložišti a díky tomu se snižuje riziko jejich ztráty na přijatelnou úroveň (vzhledem k ceně celého řešení).