HOTLINE +420 210 219 977 Vzdálená podpora
Drobečková navigace

Úvod > Ceník

Ceník služeb

Standardní práce 1.250,- Kč / hod.
Speciální práce 1.800,- Kč / hod.
IT servis ALL INCLUSIVE paušální měsíční sazba dle dohody
 

Rychlý servis (příplatek)

2.000,- Kč
Okamžitý servis (příplatek) 4.000,- Kč
Služby poskytované mimo pracovní dobu přirážka 100 %
 
Registrace a provoz domény .cz 350,- Kč / rok
Webhosting od 50,- Kč / měsíc
 
Dopravné na území Prahy 250,- Kč
Dopravné mimo území Prahy 10 Kč / km

Servisní služby jsou poskytovány na základě objednávky zákazníka v termínu a rozsahu určeném dohodou při objednání.

Druhy servisních prací

Servisní služby jsou poskytovány ve dvou kategoriích:

Standardní práce

Mezi standardní servisní práce patří zejména:

  • servis pracovních stanic (Windows 10/8/7)
  • instalace, konfigurace a servis běžného hardware
  • instalace, konfigurace, údržba a aktualizace systémového a běžného uživatelského software

Speciální práce

Speciální práce jsou zejména:

  • konfigurace cloudových služeb
  • servis serverů (Windows 2019/2016/2012, Exchange, SQL)
  • instalace, konfigurace a servis speciálního HW a SW
  • konzultace a poradenství
  • detekce a odstraňování počítačových virů a jejich následků
  • záchrana dat

Servisní a konzultační služby poskytované telefonicky či prostřednictvím e-mailu nebo jiným podobným způsobem (dálková správa) jsou účtovány stejně jako služby prováděné u zákazníka, avšak není k nim účtováno dopravné.

Poskytování servisních služeb se dále řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společností ARAMIT, s.r.o.

Termíny poskytování servisních prací

Servisní služby jsou poskytovány v pracovní době v termínech dohodnutých při objednání služby nebo jako rychlý či okamžitý servis. Služba rychlého nebo okamžitého servisu a servisní práce mimo pracovní dobu jsou poskytovány za příplatek a jejich poskytování může být omezeno (z časových a kapacitních důvodů).

Rychlý servis
Zahájení servisního zásahu nejpozději následující pracovní den ode dne vyžádání servisu s vyřešením problému nebo návrhem náhradního řešení do 24 hodin od zahájení servisního zásahu.

Okamžitý servis

Zahájení servisního zásahu nejpozději do 4 hodin od okamžiku vyžádání servisu s vyřešením problému nebo návrhem náhradního řešení do 12 hodin od zahájení servisního zásahu.

Pracovní doba

Pracovní doba je v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hodin.

K cenám služeb poskytovaných mimo pracovní dobu, je účtována přirážka dle platného ceníku.

Doprava

K cenám za servisní služby provedené u zákazníka se účtuje dopravné, které je stanoveno pro služby poskytované na území Prahy paušálně a pro služby poskytované mimo území Prahy sazbou za ujetý km.

Objednávání servisních služeb

Servisní služby se objednávají telefonicky na čísle +420 210 219 977 nebo e-mailem na adrese helpdesk@aramit.cz.
Objednávka musí obsahovat stručný popis problému, požadavek na rychlost provedení servisního služeb a kontakt na odpovědného pracovníka objednavatele.